JAHN BJØRN

En virksomhed er basalt set et forretningssystem, som tilfredsstiller kunders behov

 
JahnBjørnFilosofi.jpg


Forudsætningen for succes er at give mening for kunderne. Det kræver et effektivt arbejdende forretningssystem, der frembringer relevante produkter og overbevisende value propositions.

I sin essens består en virksomheds forretningssystem af ressourcer og aktiviteter, der har til formål at skabe de produkter og value propositions, kunderne skal købe ind på. 

Udfordringen er at sikre, at forretningssystemet arbejder i den rigtige retning. At det i virkeligheden frembringer det bedst mulige til markedet.

Det kræver, at man anlægger et udefra-ind perspektiv. En tilgang, hvor man begynder hos kunderne og derfra arbejder sig baglæns gennem systemet: 
 

 

1.

Hvem er kunderne og hvad er kundernes behov?

2.

Med hvilke produkter og value propositions opfylder vi disse behov? 

3.

Hvilke aktiviteter skal vi udføre i den interne værdikæde for at skabe disse produkter og value propositions?
 

4.

Hvordan sikrer vi, at vi bedst udnytter vores ressourcer og aktiver?
 

 

At forstå sit marked er en kompleks opgave. Det handler om kunderne selv og deres umiddelbare behov, men også om den kontekst, de befinder sig i – herunder de globale trends, der hele tiden udfordrer og forandrer verden.

Særligt den digitale udvikling er vigtig at forholde sig til. Den skaber ny kundeadfærd, nye forretningsmodeller og generelt helt nye måder at handle, innovere, organisere og producere på. En virksomhedsstrategi, der ikke tager højde for den digitale verdens muligheder og trusler, er dømt til at mislykkes.
 

 

Leveregler for den ambitiøse virksomhed

Efter vores erfaring og overbevisning bygger konkurrencekraft og holdbar vækst på efterlevelse af følgende principper:

 
Pantone52.png
 
 

PURPOSE: 

Visioner vinder over kortsigtede mål

Langsigtet succes bygger på et visionært purpose, der rækker langt ud over næste kvartals finansielle mål. Et purpose skal motivere medarbejderne, engagere kunderne og overstråle konkurrenterne.

Når man forfølger højere mål på den lange bane, vil de kortsigtede resultater næsten automatisk vise sig. Research viser, at virksomheder drevet af et visionært grundformål er langt mere profitable end gennemsnittet.
 

 

TILGANG:

Design vinder over automatpilot

Gør de samme ting og få de samme resultater. Gør bedre ting og få bedre resultater. Virksomheder har brug for at slukke automatpiloten og begynde at skabe deres egen fremtid.

Designtænkning handler om at tage ansvar for virksomhedens skæbne ved at analysere, afprøve og konceptualisere på en metodisk og menneskefokuseret måde. Virksomheder, der anvender designtænkning i deres måde at arbejde på, viser imponerende resultater på den lange bane.
 

 

STRATEGI:

Differentiering vinder over priskonkurrence

Basalt set kan virksomheder vælge mellem to strategier: Priskonkurrence eller differentiering. De fleste virksomheder får ikke taget et klart valg og bliver fanget i midten, hvor der ikke skabes reel værdi.

Differentiering er det kloge valg, da det giver virksomheden mulighed for at skabe sin egen niche og at sætte prisen derefter. Faktisk viser studier, at en prisstigning på blot 1% kan forbedre bundlinjen med 8% i en ægte differentieret virksomhed.
 

 

KULTUR:

Læring vinder over konservatisme

Langsigtet succesfulde virksomheder er dem, der observerer, interagerer og vokser med verden omkring dem. De udvikler sig konstant og i højt tempo, og de forsøger ikke at undgå risiko for enhver pris.

At have en lærende indstilling handler om at omfavne det ukendte. Det handler om at stå på skuldrene af fortidens præstationer og række ud efter fremgang gennem eksperimenter og forbedringer.
 

 

MINDSET:

Udefra-ind vinder over indefra-ud

Værdi er ikke værdi, før kunderne accepterer og belønner det. Derfor vil kunden altid være kongen.

Virksomheder, der ønsker succes må se på sig selv fra kundens perspektiv. Kunderne skal være i centrum for alle beslutninger, både strategiske og operationelle. Begynd derfor uden for virksomheden, på markedet, og arbejd dig baglæns gennem forretningssystemet for at sikre, at virksomheden er kalibreret efter virkelighedens krav.
 

 

DYNAMIK:

Hastighed vinder over langsomhed

Din hastighed er din kraft og afgørende konkurrencefordel. Din hastighed er det, dine konkurrenter frygter mest.

Hastighedens bestanddele er proaktivitet, beslutsomhed og villighed til at løbe en risiko. Og den skal bygge på en klar fornemmelse af retning og formål for virksomheden.